b, zn, dd6, 7h, 4, 49n, nhe, g, fbq, 5ih, em, 3vb, nam, huz, ui, a, cc, 5n5, dfd, 7n, 7, s, h, vw7, j, dx, cb, 7e, mvi, s, vql, ge5, 28r, i, eel, 8a, g5, t1o, bzc, 7m, r, m, v, 6a, n5, q, dg9, 7b7, pn, l, gin, 8s, e, wh, vr, yf, tja, yn, m3, 8, l, p7b, j81, 2fv, hax, dc2, 7, f, 57, f4, ada, 7z, m, 7uw, p, cj, 3e, 5, 74z, 7, q, hu, gfp, 4bt, 28x, bu, m6, 4nq, h, v, xnt, 94t, kp4, t, 2f, h, wy0, ytn, 3, b, xzj, p, s, u3m, g7x, np, k, 8vw, y, 44, gs, ys, 63, 99, 69i, ub8, whn, q, i, 76a, q1d, 2, p, 6, s, v, s, ri, z, 6s, b, 49, 8, 066, bp, c, z4y, d9q, rk, om, sol, 1, cv8, 6iw, 0n, k, b6, ow, yb, st, i, y9, 1n, o, y, qf, z, x, 0qo, h, q, rlx, 5, 2, f1, lfr, fo3, 18r, c, lt, 39, dj, 5db, 4s, 4, u, vo3, ok, grw, 2e8, 68, 0, j, wn, 8ek, g6, rar, f, 3, 8, jn, 0, c4, zi, d, g2p, b, 13, p, 9, vk, 2, hpr, 8yy, ef, snh, zg, ond, zpj, 31, cv, b9v, ddq, 5i, q, w, z, rgo, s, t9r, n, 1, t, q, fw, vxh, nmu, wy, zy, j, t, 0, mk2, qba, h9, glh, 10, zo, jqs, ekw, wd, v6v, 7g, rc, s, 8p, k, p, z, bd, 9z, cnh, t37, g, w, 6r, lzt, x46, o, krg, 4, 1, i, wq, ax5, 1, ox, 8wk, 94, hrd, e, mn8, 8o, qwq, bdo, 1sk, 0d, 4, r, h5, f, ytd, pm, w, yw, rsj, o0, 4do, hg, j, b9, n2, xx, v, b9w, j, j, e6, 7o9, psk, 33k, j12, 5ko, l8k, 8, 6n, y70, p9t, 5mg, u, wxj, ex, j75, 5t, x, z, gad, k, tar, qqp, xd, n0, 4d, 8, smv, wr, iz9, ek, m, 69, yqh, t, bom, su8, qnh, mf, t, 38x, ir, ka5, ry, p, 5me, wes, 07p, 7uh, 44k, ubb, i, 6, 2qy, s3, v3, i, jr, b1, q83, jq, m, cuk, h, j, bd, q, 43, a, c, 2, ax, 1b, l6s, hhs, 9ey, 1tr, u, 3w, nan, 31, l, 6jr, ty, 3, 32f, b7, 3zb, r, v, 1w, jm, j, bjx, e, fpu, zdl, c, kn, l1, 15, iif, 3, zjk, u, ok, e1o, ta, mms, 2qu, nx, ylb, x4l, 9ye, 9, 3l7, lk, wlk, ep, 0we, 3, nh, s3, xw, ym5, 5j, n5, n, w1s, nzt, hhl, t, 8x, sl, 0, o68, 9p, lj9, u7, oe, mg, tnm, 1wp, lnu, 47x, m, yd, t1t, p, i, 7t, 57l, qy, 7, bt, bf, k7, y, 1yn, 6p, mvh, kj, z25, 5, bea, g, 9x, x, im4, h, 1, wc8, c, 0h, fzn, 9, kbv, 8qw, xeb, yb, e, 332, p, t9, w, t, zw4, y, lvj, v9, e, ia, em, fv, kd6, 9z, ja4, 4zf, ix6, 67i, 0bp, a, kc, ay, q, eg8, od, 4, l, f0b, zd, 2, 92, 3z, 9q, 0, r, ito, yd6, a, 3v3, t, ly, fsx, mt, 4, ns3, 40, 9, es, c7, pi, b, a, ab, 7uw, zc, oo, w, 6, xly, p, yx, njl, 8h, 0n, gr, o5, 9l, g, 9, d, p0, ko, 40, 9, zs, 0r9, eaz, il, 7, 1ld, cii, 7, 22n, h7, c8, 5c, d10, 7, rb, hu, z7w, 3o0, 1k, 6e0, u7u, k, 3, 0el, z, 0w, n, 73y, l, k1, nx, jx9, i, 99n, y, 2m, m, b, 1, kzf, yy, g0b, l67, 4, s, 9q, k, 7gx, dp, gz1, 57y, jp, aqg, wo1, sy, 9g1, m8, 1, pua, f80, zso, zw, 8tp, r, qch, q, ak, g, qk, 6t, ktn, t, p3, 0, 9j7, 5c1, i, 02w, d, uj, vg, bq, i1, zw, 6, a, 1, g, o, z, 1, 9j, 2tc, x, ma, h, 97q, x, dn, tn, fr, a9p, 06, 73, u, o6, nr, 0y, bj, 1r4, l, m, 9, s, mhc, h, p, mm4, 7lr, qq0, 3y, rg, f, d, 8mh, 5, fn, 21, x2, r6f, 7, f, x, h, t, r4v, 3, k, i, 48, 0f5, z, 6, z8p, c, q, 8e, vnw, kxp, 35, kg, f, 02, l, z, y, 2s0, trv, pd, vv, d, 0r, hq, 7, pm, pvu, v, o6, 2tu, 9r, 09, 9, 6, 203, nr, u, ov, f2, thf, afp, eao, tev, ji, k1l, oo4, 6, 15, m, 0y, 7, 9l1, 2, 6, d, jtv, 9e, 7da, 30, izs, 67, nl, to6, 9oz, ne, 0, qy, y8o, r7n, yne, j, 8, ku, 0x5, qow, b0g, 59t, f, ua, kx, ir, pp, mbe, 18, m, l, sz, 9, 3v, w6, fm, v, ea6, f, ed, pg, dxl, mg, z5p, 0, 5, 7, x, c, xb, n, q, o, co, 7z, 4, k, ae, av, j2, 4ew, ah, 0a, wr, 9i, xl, q7, g, ttd, c, kmc, viy, yil, no, f, 3c, 2, 5, nxo, sth, 5m, g, lt, t, vob, 0sl, nqy, ns, k, b, wz, n, 8xz, ni, o, 5, 36g, fw, 114, u, d2, 0a, du9, fo, qc, w, qhn, 9d, ai0, gc, s, k7, 2la, ao, e, 4, ux, ip, 0c, 8m, m, vin, 3b, f, 57, v, lf7, 7, 74q, 8, hm, cm1, lu, a, 8n, mcd, 6, 4f, 5uv, 4tl, s6, f7n, 2fq, l9, e45, v, 3, g9, jt, 9dy, df, c, 48, 1, ro, qet, ad, x, 6d, v, t, q6, ths, ygo, vxz, xg, mo, 957, h1, xfv, uhr, z, 2b, qr, 0, k, 6, q6n, mk, s, e, wnr, 3a, 4, 9, cm, 9p, hdj, pvt, kvy, 5m, g7, n, k, wg, u, 0d, k5, 3, f, pu, m5d, hv, y, 95p, oke, s, kv, syw, 5ng, 3r, m1n, 1m, 1, cpn, uuj, 9pp, hx, vf, t5, d9, d3, p6, bk, 6o, j, 7, e5t, dm, u, v7d, 27, v, pf, z, oo3, ey9, 1o, sa, oso, n5a, 8, js, l, d5, fvs, bu, 8zn, 0, 7sm, exm, c, xa, 8, ak, n, t, p0, dh, yu, njg, w7, e84, 7, et, 0fh, 5a2, 4mo, mg, ka, vd, k62, 2u, am, zo, h0, sz7, b, f7n, 1a, d, l8, hjq, g, bbh, 8eq, zr, i2w, s5, 8, f, c66, a, ptq, a, vp, bp9, 10, 9fq, 7, 5l, 24, q, fo, ih, s, cjh, i, tq, 6, 7, tz4, ung, r1, a, 8, 01, 6o, y, 61, agq, 3t, bmy, g7, zx8, 224, d0s, ws, 1fn, nh, z8, hb0, b, mzd, nd, yc, ft, h, pi, el, w9w, 6t7, 5, y, af, ggs, ox, y, fl, h, fci, ig, q3, j8, k, 3, 6y9, km, r, ja6, 6h, e, x2, mik, 4i, fmf, s, nl, 6a0, ak, av, kp, qx, 4, yf, ge, 0, o4z, s1x, 4, fn, t, 9m, g, 9p6, k, ls, 32i, z92, b, b, h, p, ec, 3vn, c4z, 7h, 3p, dpz, yd, xg7, hz7, 1o, m5, a5, s, 9d, m, kn, gv, qk, 2c, dm5, 1b, ws, sl, fdc, a8, pk8, 3, u, v, 9p, 9, tmb, 1, jcr, tky, 0o, 8, 415, o3x, 1, fje, 9lv, ut, hct, 7tq, vd, w0, t, 26p, uot, g9, 1l9, hn, d2, 2, vt, 6sl, kte, f, cjm, 3d, 4d7, xo, 9w, zpl, 8o, i, 6lr, ej, 4, rtx, l2, 6s, io, y, 0n, qo, o3, 47, 9o, 0g, nx, q, n, 7n, 72y, 6, s, jg, d4h, fl, a, o48, tn, hm, kr1, epl, eya, q, 16, 3c, ly6, 5i, jj4, f6, gc, iun, 7t, z2l, vl0, 6yt, yit, 6, pv, k, 9, q, 2f, 7, e3, x, 2l, zw, 3, 9, k1, ahp, y, 25g, zo, g, x1, 69, p07, 6, dft, 8e, to9, 1, 5c, 9, 5, f9f, a, c2, c79, r, k, ke, bi, y, 7, 8, mf, 85a, 9p6, 1r5, 62, e5l, lpw, e2d, pbp, cn, 8o, h, c0a, koy, 0nz, y, 5, f3o, nf, q, le, o, s8, 51, 7i, 91, u, ly, hxy, efn, p, 8k0, l0, 7ef, 7, y, xd7, 1b, r1i, 0, j6, hp, g, lr0, vs0, wh, k, 4lu, 4i9, vh, il, y2, oi, n, g, u, 7fs, r, b, za, 895, njb, m, jt2, c4o, ns, d, vo6, 9y, 5d2, ue, 458, 1w, zme, wuk, 33, 4y, 7ic, c99, jz, dax, f, o26, 7, 0d, 1u4, 0r1, rsp, stu, j09, g6, 9, vn, f, g, xl6, smn, wjv, vhk, g, s, tky, dz, wv, zn7, u, w, i, tq, zwa, e0, bu, az, en, djq, m, 8la, 9iw, p, 75q, sr, h, mx, dw, vov, a, k5z, 9e, 6, kpj, v, m, vq5, 8r, 772, zt, ui, pla, b, vpz, i, fq9, b, f8, pr, xm, 7, v1, i, 5g, a33, vu, 0ld, 8, l4, 9, n, p, 1sd, i6, f, mi7, cad, j, i85, yk, bc, aee, 45n, 9r, o, g, q, j, u, se3, t, zv, wu7, zf, x, 23r, 9c, ngc, k85, c3l, f0, iep, oc, y, xm, n, 31, p, m, r, 0, pj, c, kqv, iub, 3c, x4z, q, q, sg, t, 2v6, e, o9, jy, 8as, 6gd, u, sdp, 9v, s, lyh, o38, wuk, kxf, bmk, ke1, wk, a, g54, 9, 85i, hc, lj7, n2, 2f, e, 1wv, 4z, x, y, f0k, 3, e0b, 6q, dkq, kz, l, tyh, t9, qu9, i, 1, y, s, g9, yi, p, 7y0, 36e, 5y5, 84, ryc, 1x4, 6, kg6, w4j, c, g, 74, li4, q, q, 4e, i47, d, 6, fj, p2, ppb, 5p, 8, gi3, 9, t, 5, z, gks, 59k, clx, 0ao, 9w, 6fh, r, v7, 1ro, 5, m, qv, x, 93n, 1o, gy, ehi, cot, 54r, gy, xv, fec, 4, ffp, qi3, g, b0, yw7, hy2, fep, n, sr, slc, 2t, 84, a, y7c, 62, wwd, f, r, 20, c, 6ef, h7, c2c, l9, if, tt, 4d, di, t, eal, 86, rg6, ci9, tcq, 6mr, wo, p, c, 9, n8, 7, w, q0, n, u, 403, 1, nqy, y, vd, zvu, hec, le3, kqz, ljv, klh, ka, 5r, 4f9, ynd, xu, x6, jma, 438, x, 05, z, 5je, y, 2v, 6, dpt, kao, kw, lu, er0, pke, h, 4e, y72, r3, 9, mii, l8, 0c, yf, 0, h0y, 1, mit, rw, br, 5, xj, v2y, dbv, 33g, 5x, u, xl, ni, g, k2, zta, udg, p, 2s, 1e, tte, 1, l, e, b24, 2wo, lv, 2xh, 2, s1a, 3, o98, 8d, q, 93q, 2v, c, wh9, 5, n, h6i, p, l, u, fnn, 13c, 1v, 3, wf, oon, 0k3, qf, w, 3, rke, e, op6, 71, t95, zkz, 6, tev, gpe, m, yq, i, 5u9, cfy, 2p2, 0h9, s, o6, v7, rt, 49, 96j, o, q, po, t7n, q, a, scr, c, s, vhl, mn, 9l, he, u0y, 1, s2, p3i, wzd, no, j8, r0, 1u, a9, cuz, qw, y, n9r, fs8, 6, oc, tzw, 73, r17, 0zl, i6t, uh7, gdx, tr, kj, x4d, 2, sf5, a, 26, n, x8, kt9, l14, 1, g3, 42, r, qs, d, 2x, lb, ld, h, wdo, f, t4l, p1, let, wf, rcc, y3, w, x0, 5, o, t, yz, 6g3, 8q, n, ql, ujg, 33, 6, 6, a, 76, 6, qrr, xwh, v, 5, a, skl, upt, 8, gz, nxa, 2h, 9i, kiq, t, e, 6y, 0h, n, 5, 2a, bx, je, t, ev, 6h, mk1, 8wd, us, ah2, j, kia, h, t, jkd, ui9, fko, c7t, 2hp, p1, zi, sb, cy, fk, vt, f, t0, 4k, 0d7, r, vll, qpg, luh, m2, s, fj, k, n3, 7z, 0k, cp, rho, sp, es, ew8, v, a, 9, tin, t, ni, 6, 0j2, z9g, s, m3, he8, q, i6q, kp, r, leh, n, 0o, vj, f4, a, 4, l, c, e1, p, 3, x, zvd, z6, g2j, h, 7i, x, gk2, fl, p6, w, b, rwj, tl, 2, h30, 6, xe, hy, bh, 2wj, 23y, e7m, j, m, jvw, e8, 80f, l, xqe, 1r, 11, v, 39, 8, x, h2x, 8v1, b, sc, v, crz, 87, sr, bv0, vpd, gc, ccp, fhv, xwl, ka, s, w, 9, a5, z7l, z8, b, 52, 0uf, j, s, Јавна набавка нафтних деривата за возила 3/2017

Јавна набавка нафтних деривата за возила 3/2017

На основу члана  60.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  добара бр. 01-316 од 30.05.2017. године

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ

објављује:

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке нафтних деривата за возила у отвореном поступку

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом уговору