ЈНМВ 3 / 2018 Набавка санитетског материјала

На Порталу УЈН објављена је нова набавка бр 3/2018 за набавку добара – Санитетски материјал

JNMV 03 2018 Poziv za podnosenje ponuda

JNMV 03 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

**************************************************

JN 03 2018 Sanitetski materijal Pitanja i odgovori 1

**************************************************

ЈН 03 2018 Одлука о додели уговора

***************************************

ЈН МВ 03 2018 Обавештење о закљученим уговорима