ЈН 04 / 2018 Mедицинско-техничка помагала

На Порталу Јавних набавки објављена је јавна набавка, отворени поступак – медицинско-техничка помагала

Овде можете преузети конкурсну документацију:

https://www.domzdravljasecanj.rs/wp-content/uploads/2018/08/JN-4-2018-Poziv-za-podnosenje-ponuda.docx

https://www.domzdravljasecanj.rs/wp-content/uploads/2018/08/JN-4-2018-KONKURSNA-DOKUMENTACIJA.docx

**************************

https://www.domzdravljasecanj.rs/jn-4-2018-odluka-o-dodeli-ugovora/