Актуелни извештаји

Документи за преузимање:

2019

Финансијски план ДЗ Сечањ 2019

Odluka Upravnog odbora

 

2018

 
 
 

Стање новчаних средстава на рачуну здравствене установе на дан 21.02.2019.

р.б.СврхаИзнос
Укупно стање на рачуну здравствене установе675.655,50
Стање претходног радног дана 686.626,69
ПРИХОДИ
****************************************************
Приход од РФЗО за плате у пзз
Приход од РФЗО за плате у сзз
Приход од РФЗО за јубиларне награде у сзз
Приход од РФЗО за енергенте
Приход од РФЗО за материјалне трош.у пзз
Приход од РФЗО за материјалне трошкове у сзз
Приход од РФЗО за лекове у ЗУ
Приход од РФЗО за санитетски материјал
Приход од Министарства рада и соц. политике за породиље
Приход од партиципације2.700,00
Приход путне трошкове сзз
Приход за путне трошкове у примару
Остали приходи608,65
Приходи од Фонда за соц.осиг.војних осигураника
Пренос са сопствених прихода
Приход од стоматолошких услуга
УКУПНИ ПРИХОДИ--------------------------3.308,65
РАСХОДИ***************************************************
Плате
Исплата јубиларне награде у сзз
Путни трошкови
Енергенти
Материјални и остали трошкови
Лекови на рецепт
Исплата лекова у ЗУ од РФЗО
Исплата за санитетске материј. од РФЗО
Помагала
Исплата породиљских накнада
Исплата трошкова набавке октреотида
Исплата осталих трошкова
Исплата отпремине приликом одласка у пензију
Провизија управе за трезор14.279,84
УКУПНИ РАСХОДИ--------------------------14.279,84