Актуелни извештаји

Извештај о стању залиха лекова и санитетског материјала – У ПРИПРЕМИ!
 
 
 

Стање новчаних средстава на рачуну здравствене установе на дан 14.11.2018.

р.б.СврхаИзнос
Укупно стање на рачуну здравствене установе1.536.899,99
Стање претходног радног дана 1.532.619,99
ПРИХОДИ
****************************************************
Приход од РФЗО за октреотиде
Приход од РФЗО за лекове на рецепт
Приход од РФЗО за помагала
Приход од РФЗО за отпремнину приликом одласка у пензију
Приход од Министарства рада и соц. политике за породиље
Приход од партиципације4.280,00
Приход за путне трошкове у стоматологији
Приход за путне трошкове у примару
Приход за путне трошкове апотека
Остали приходи
Приход од стоматолошких услуга
УКУПНО ПРИХОДИ--------------------------4.280,00
РАСХОДИ***************************************************
Плате
Јубиларне награде
Путни трошкови
Енергенти
Материјални и остали трошкови
Лекови на рецепт
Помагала
Исплата породиљских накнада
Исплата трошкова набавке октреотида
Исплата материјалних трошкова у стоматологији
Исплата отпремине приликом одласка у пензију
Исплата осталих материјалних трошкова
УКУПНИ РАСХОДИ--------------------------0,00