ЈНМВ 5/2018 Лабораторијски материјал

На Порталу за јавне набавке расписана је

Јавна набавка мале вредности бр 5/2018 за набавку Лабораторијског материјала

Документација за преузимање:

JNMV 5 2018 Lab – Poziv za podnosenje ponuda

JNMV 5 2018 Lab – Konkursna dokumentacija

JNMV 5 2018 Lab – Tabele

***************************

JNMV 8 2018 Одлука о додели уговора

***************************

ЈНМВ 5 2018 Обавештење о закљученим уговорима