Поступaк јавне набавке 2/2018 – Нафтни деривати

На Порталу за јавне набавке, објављена је документација за

Поступaк јавне набавке 2/2018 – Нафтни деривати

02 2019 Poziv za podnošenje ponuda

02 2019 KONKURSNA DOKUМENTACIJA

Pitanja i odgovori

02 2019 Poziv za podnošenje ponuda – Izmena 1

02 2019 KONKURSNA DOKUМENTACIJA – Izmena 1

02 2019 Odluka od dodeli ugovora