ЈН ОП 02/2019 МЕДИЦИНСКО ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА

На порталу Управе за јавне набавке, објављена је конкурсна документација за

Јавну набавку медицинко техничких помагала бр 02/2019

JN OP 02 2019 Poziv za podnosenje ponuda – Pomagala

JN OP 02 2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JN OP 02 2019 Tabela potreba

**************************************

JN OP 2 Konkursna dokumentacija – Pomagala – Izmena 1

**************************************

JN OP 2 Odluka o dodeli ugovora med. teh. pomagala 2019