Други пројекат развоја здравства Србије

Дом здравља Сечањ „Очи у очи с болестима 21. века“

 

На свечаности уприличеној  у Београду 21.11.2019. поводом почетка активности на реализацији „Другог пројекта развоја здравства Србије“, Министар здравља др Златибор Лончар, између осталих, уручио је Уговор директорки Дома здравља Шешлија др Јасмини за пројекат Дома здравља Сечањ „Очи у очи с болестима 21. века“ који ће наредних годину дана бити финансиран из средстава „Другог пројекта развоја здравства Србије“.

Циљ овог пројекта је да допринесе побољшању ефикасности и квалитета система здравствене заштите у Републици Србији кроз јачање: система финансирања, набавке и одржавања у здравству; система унапређења квалитета и управљања лечењем приоритетних незаразних болести.  Конкретно наш пројекат има за циљ да уз набавку нових апарата, обученост и поседовања пратећег материјала, као и програмских решења за регистарцију пацијената, покрије што већи број корисника дома здравља у превентивном и терапијском пружању услуга. Адекватна дијагностика има за циљ смањење броја особа са кардиоваскуларним акцидентом, а биће одређена и стратегију за наредне 4 године на плану континуираног смањења напредка болести и њиховог благовременог откривања превентим прегледима уз континурану обуку запослених.

Више о пројекту Министарства здравља на https://www.zdravlje.gov.rs/vest/342834/za-domove-zdravlja-sirom-srbije-ministarstvo-obezbedilo-23-miliona-evra-.php