ЈНМВ 01 2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

На Порталу јавних набавки објављена је Јавна набавка мале вредности бро 01 / 2020 за набавку лабораторијског материјала