ЈНМВ 6/2020 Гориво

На Порталу Јавних набавки покренута је нова јавна набавка малих вредности за набавку горива за возила Дома здравља Сечањ.

JNMV 06_2020 PozivZa PodnosenjePonude DZS

ЈНМВ 6_2020 Кonkursna dokumentacija gorivo DZS

Obavestenje o zakljucenim ugovorima 06_2020 Naftni derivati

Изменe конкурсне документације

22.06.2020.  Ispravka konkursne dokumentacije 6_2020

25.06.2020.  Ispravka 1 KD JN 06_2020

25.06.2020. Produzenje roka JN 06_2020