ПочетнаМодернизација ултразвучне дијагностике

Додељена су средства Дому здравља Сечањ, Сечањ за набавку дигиталног колордоплер ултразвучног апарата најновије генерације са конвексном абдоминалном, кардиолошком и вагиналном сондом у износу од 3.540.000,00 динара.

КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (“Службени гласник” РС бр. 1/15),  расписује се: К О Н К У Р С за заснивање радног односа

Тестирање на COVID19 на лични захтев

Testiranje na COVID-19 na lični zahtev. Shodno aktuelnim propisima, u respiratornoj ambulanti Doma zdravlja Sečanj, vršiće se i testiranje građana na Covid-19 na lični zahtev.

ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Запослени у Респираторној амбуланти Дома здравља Сечањ током ове године својим пожртвованим радом допринели су очувању добре епидемиолошке слике наше општине. Радећи у условима директно изложени вирусу који је блокирао здравствене системе широм планете, пружали су угроженим групама помоћ, обезбеђивали едукацију, правовремену дијагностику, и доприносили лечењу и опоравку оболелих.