На Порталу за јавне набавке, објављена је документација за Поступaк јавне набавке 2/2018 – Нафтни деривати 02 2019 Poziv za...