! САДРЖИ ИЗМЕНЕ ! На основу члана 55. ст.1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/15...