На порталу Управе за јавне набавке, објављена је конкурсна документација за Јавну набавку медицинко техничких помагала бр 02/2019 JN OP...