На Порталу Јавних набавки објављена је јавна набавка, отворени поступак – медицинско-техничка помагала Овде можете преузети конкурсну документацију: https://www.domzdravljasecanj.rs/wp-content/uploads/2018/08/JN-4-2018-Poziv-za-podnosenje-ponuda.docx https://www.domzdravljasecanj.rs/wp-content/uploads/2018/08/JN-4-2018-KONKURSNA-DOKUMENTACIJA.docx...