PREVENTIVNI PREGLEDI

Objavljeno: 14.06.2024.

U nedelju 16. JUNA 2024. godine, u vremenu od 8:00 do 17:00 časova, organizovani su preventivni
pregledi u oko 170 zdravstvenih ustanova. Sadržaj preventivnih pregleda je sledeći:


:::: ODRASLI ::::
LABORATORIJSKE ANALIZA – (laboratorija )
• određivanje KKS, ŠUK
• Tumor markeri – CEA, C A 19-9, alfa-fetoprotein
ULTRAZVUČNI PREGLEDI – PRVI SPRAT (ultra zvučni kabinet)
• abdomen
• mala karlica
PREGLEDI LEKARA – Ordinacija opšte medicine
• pregled mladeža
• pregled sa merenjem krvnog pritiska I pulsa


:::::: DECA :::::::::
PREGLEDI LEKARA - predškolski dispanzer
• preventivni sistematski pregled dece
• fizijatrijski pregledi – deformiteti lokomotornog sistema
• određivanje ŠUK (uz dozvolu roditelja)
RADI NESMETANOG OBAVLjANjA PREGLEDA POTREBNO JE DOĆI PRAZNOG STOMAKA. POSLEDNjI OBROK
BI TREBALO DA BUDE PRETHODNOG DANA, NAJKASNIJE DO 18 ČASOVA.
Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim
građanima.
OČEKUJEMO VAS!