Модернизација ултразвучне дијагностике

Objavljeno: 31.03.2021.

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за здравство.

Philips ClearVue 650 Ultrasound Machine - Top Tier Medical Inc.

На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2021. години број: 138-401-103/2021-2  објављеног у “Службеном листу АПВ“, број 3/21, дневном листу “Курир“ од 20. јануара 2021. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељена су средства: Дому здравља Сечањ, Сечањ за набавку дигиталног колордоплер ултразвучног апарата најновије генерације са конвексном абдоминалном, кардиолошком и вагиналном сондом у износу од 3.540.000,00 динара.