ТЕРМИНИ САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА

Objavljeno: 18.03.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН О ТЕРМИНИМА САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА У ДОМУ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ. 

Прегледи ће се обављати ПОНЕДЕЉКОМ, и то:

28.03.2022.

18.04.2022.

23.05.2022.

13.06.2022.