ТЕРМИНИ САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА ДО КРАЈА 2022.Г.

Objavljeno: 04.10.2022.

Санитарни прегледи ће се обављати понедељком у времену 8 - 9.15

24.10.2022.

21.11.2022.

12.12.2022.

Dopis Zavoda za javno zdravlje, sa detaljima:

https://drive.google.com/file/d/1kQzT-VEvChwTj2P2HR6Zr70LdQyu1qv9/view?usp=sharing