Закључене јавне набавке

ЈНМВ 8/2020

На Порталу јавних набавки ојављен је поступак јавне набавке 8/2020 за набавку санитетског материјала PozivZaPodnosenjePonude-2020 sečanj san.mat. Konkursna-dokumentacija-sanitetski materijal 2020...

ЈНМВ 6/2020 Гориво

На Порталу Јавних набавки покренута је нова јавна набавка малих вредности за набавку горива за возила Дома здравља Сечањ. JNMV...

ЈНМВ 4/ 2020

На порталу јавних набавки расписана је јавна набавка мале вредности бр. 4/2020 за набавку медицинских помагала JNMV 4 2020 Med...

ЈНМВ 01 2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

На Порталу јавних набавки објављена је Јавна набавка мале вредности бро 01 / 2020 за набавку лабораторијског материјала JNMV 01...

ЈНМВ 07/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ бр. 7/2019 Документи за преузимање: JNMV 07 2019...

ЈН ОП 02/2019 МЕДИЦИНСКО ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА

На порталу Управе за јавне набавке, објављена је конкурсна документација за Јавну набавку медицинко техничких помагала бр 02/2019 JN OP...