Руководство

Директорка здравствене установе:

др Јасмина Шешлија,

Рођена 1961. године у Зрењанину. Звање доктора медицине стекла на Медицинском факултету у Београду, а мастер менаџера у систему здравствене заштите на ФОН-у и Медицинском факултету у Београду. На место директора Дома здравља Сечањ именована 2012. године.

Контакт: office@domzdravljasecanj.rs, 023 3841 017

 

 

Шефица рачуноводства:

Мирјана Субић,

Рођена 1967. године у Боки. По занимању дипломирани економиста. Дипломирала 1992. на Економском факултету у Новом Саду. Обавља послове шефа рачуноводства у здравственој установи са звањем овлашћеног рачуновође.

Контакт: racunovodstvo.dz.secanj@gmail.com, 023 3841 106

 

Начелница опште медицине Дома здравља Сечањ:

др Весна Кокотовић,

Контакт: 023 3841 145

 

Главна сестра Дома здравља Сечањ:

Арифа Јањић,

Контакт: glavnasestradzsecanj@gmail.com, 023 3841 476