Организација

У обављању здравствене делатности Дом здравља Сечањ пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из следећих области здравствене заштите, односно специјалности:

 • опште медицине,
 • педијатрије,
 • гинекологије,
 • хитне медицинске помоћи,
 • здравствене заштите радника,
 • стоматологије
 • поливалентне патронаже и здравствене неге,
 • биохемијско – хематолошке и радиолошке дијагностике,
 • фармацеутске делатности и
 • специјалистичко – консултативне делатности

Препознајући важност рада пре свега на заштити и унапређењу здравља, спречавању и раном откривању болести, запослени у службама Дома здравља Сечањ пружају:

 • превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника у складу са посебним програмима превентивне здравствене заштите;
 • здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
 • спречавање, рано откривање и контролу малигних и других хроничних незаразних болести;
 • спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
 • лечење и рехабилитацију болесних и повређених;
 • патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кућним условима, укључујући и палијативно збрињавање и
 • друге послове предвиђене законом

ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ

Дом здравља Сечањ пружа услуге здравствене заштите у свим насељеним местима наше општине коју карактерише велика разуђеност насељених места, као и велика удаљеност до центра секундарног нивоа здравствене заштите (Опште болница „Др Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину) – 35 км од Сечња, односно преко 50 км од најудаљенијег места.

Поред Дома здравља са седиштем у Сечњу, услуге здравствене заштите пружају се становништву и у седам здравствених станица и две здравствене амбуланте:

Свака здравствена станица у свом саставу има ординацију опште медицине, стоматолошку службу и апотеку.