О нама

Дом здравља Сечањ је установа примарне здарвствене заштите која пружа доступну, свеобухватну и квалитетну здравствену заштиту максималним коришћењем постојећих ресурса и континуираним унапређењем квалитета рада, са потпуном бригом о здрављу становништва што сматрамо и нашом мисијом.

Смернице нашег будућег рада и ангажовања на надградњи до сада добро постављене базне основе са свим друштвеним тешкоћама које захватају здравствену област јесте, да се што више приближимо грађанима, корисницима, и онима којима је здравствена брига потребна.

Дом здравља Сечањ је у оквиру свог стратешког опредељења, у складу са визијом дома здравља „…да постанемо акредитована установа која тежи изврсности и пружа врхунску здравствену заштиту “ прихватио да унапређење квалитета буде на самом врху приоритетних циљева и задатака.

Како је континуирано унапређење квалитета рада и безбедности пацијента препознато као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите, стављен је посебан акценат да стално унапређење квалитета рада постане саставни део свакодневних активности свих здравствених радника и других запослених у дому здравља.

Самим тим, професионализам, етичност, континуирано учење, тимски рад, ентузијазам, уважавање различитости, јачање партнерских односа са другим здравственим установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, институтима и заводима за јавно здравље постају саставни део наших активности. Општина Сечањ, данас броји око 16.300 становника, претежно старије животне доби настањених у 10 насељених места, која се простиру на 523 км2 у средњем Банату, непосредно уз границу са Румунијом. Напорима свих запослених Дома здравља Сечањ настоји да се у сарадњи са медијима, заинтересованост за учествовање у активностима на унапређењу здравља у интересу корисника, пренесе и на кључне актере из локалне заједнице.

У обављању здравствене делатности Дом здравља Сечањ пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из следећих области здравствене заштите, односно специјалности:

 • опште медицине,
 • педијатрије,
 • гинекологије,
 • хитне медицинске помоћи,
 • здравствене заштите радника,
 • стоматологије
 • поливалентне патронаже и здравствене неге,
 • биохемијско – хематолошке и радиолошке дијагностике,
 • фармацеутске делатности и
 • специјалистичко – консултативне делатности

Препознајући важност рада пре свега на заштити и унапређењу здравља, спречавању и раном откривању болести, запослени у службама Дома здравља Сечањ пружају:

 • превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника у складу са посебним програмима превентивне здравствене заштите;
 • здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
 • спречавање, рано откривање и контролу малигних и других хроничних незаразних болести;
 • спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
 • лечење и рехабилитацију болесних и повређених;
 • патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кућним условима, укључујући и палијативно збрињавање и друге послове предвиђене законом

ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ

Дом здравља Сечањ пружа услуге здравствене заштите у свим насељеним местима наше општине коју карактерише велика разуђеност насељених места, као и велика удаљеност до центра секундарног нивоа здравствене заштите (Опште болница „Др Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину) – 35 км од Сечња, односно преко 50 км од најудаљенијег места.