Служба за правне, економско финансијске, техничке и сличне послове

Mirjana Subić, diplomirani ekonomista – šef računovodstva, tel. 023 3841-106, email. racunovodstvo@domzdravljasecanj.rs

Dragana Karišić, strukovni ekonomista – glavni knjigovođa, tel. 023 3841-106, email. racunovodstvo@domzdravljasecanj.rs

Gorana Karišić, tehnički sekretar, tel. 023 3841-017, email. office@domzdravljasecanj.rs

Anti Hegediš, dipl.ing. – Administrator informacionog sistema, Stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu, odgovorno lice za zaštitu od požara i za zaštitu od jonizujućih zračenja. Tel. 023 3841-017, email. informatika@domzdravljasecanj.rs