Контакти

Назив Позиција Телефон/Мобилни/Факс/e-mail
Шешлија др Јасмина в.д. директора Тел/Факс – 023 / 3841 017

office@domzdravljasecanj.rs

Јањић Арифа Главна сестра Тел – 023 / 3841 476

glavnasestradzsecanj@gmail.com

Патронажне сестре Поливалентна патронажа Тел – 023 / 3841 677
Драгић др Момчило Начелник службе за стоматолошку здравствену заштиту Тел – 023 / 3841 677
Одсек за здравствену заштиту школске деце Одсек за здравствену заштиту школске деце Тел – 023 / 3841 476
Китареску Лилиана Начелник апотека Тел – 023 / 3841 670

apoteka.secanj@gmail.com

Дежурни лекар Дежурна служба Тел – 194 или
Моб – 062 / 805 11 42
Анти Хегедиш

Информатика

Лице за Безбедност и здравље на раду

Лице за заштиту од пожара

Лице за заштиту од јонизујућих зрачења

Лице за заштиту података о личности

Тел – 023 / 3841 017

Моб - 062 8058 111

informatika.dz.secanj@gmail.com

Видак Грубачић

Правник

Лице задужено за информације од јавног значаја

Тел - 023 / 3841 017

Моб - 062 8058 123

pravnik.dzs@gmail.com

  Одсек за здравствену заштиту предшколске деце Тел – 023 / 3841671
Субић Мирјана Шеф рачуноводства Тел/Факс – 023 / 3841106

racunovodstvo@domzdravljasecanj.rs

racunovodstvo.dz.secanj@gmail.com

Кокотовић др Весна Начелник опште медицине Тел – 023 / 38411 45
Лабораторија Лабораторија Тел – 023 / 3841671 и 023 / 3841677