Termini sanitarnih pregleda II - VI 2024

Objavljeno: 23.02.2024.

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, obavljaće sanitarne preglede u Domu zdravlja Sečanj ponedeljkom od 8 do 9,15č po sledećem rasporedu:

26.02.2024.

25.03.2024.

22.04.2024.

27.05.2024.

17.06.2024.

Za sanitarni pregled obavezno pripremiti sanitarnu knjižicu, jednu fotografiju i ličnu kartu.

Plaćanje izvršiti na račun Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin 840-358667-51 (sa naznakom za sanitarni pregled) i uplatnicu doneti na uvid.

Sva lica, osim zaposlenih na poslovima zdravstvenih pregleda, lečenja, kao i na poslovima prometa i izdavanja lekova i medicinskih sredstava, za pregled moraju pripremiti uzorak stolici u odgovarajućoj flašici.

Cenovnik važi od 01.03. 2024.g.

2.200 dinara, Zdravstveni pregled lica zaposlenih na poslovima javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće, kao i lica  koja dolaze u kontakt sa vodom i ambalažom u neposrednom kontaktu sa vodom, u proizvodnji flaširane vode.

2.750 dinara, Zdravstveni pregled lica zaposlenih:

- u proizvodnji, prometu, usluživanju hrane i drugim poslovima u kojima dolaze u neposredni kontakt s hranom ili ambalažom koja je u neposrednom kontaktu s hranom,

- na poslovima ishrane i nege dece u jaslenim grupama i održavanja higijene u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica,

- na poslovima nege i ishrane bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe,

- na poslovima proizvodnje i izrade lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredni kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima,

- na poslovima pružanja higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija u kojima se narušava integritet kože (javna kupališta, "wellness" centri, berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske, kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl.) kao i na poslovima proizvodnje kozmetičkih sredstava.

1.700 dinara, Zdravstveni pregled lica zaposlenih:

- na poslovima zdravstvenih pregleda, lečenja i drugim oblicima zdravstvene službe,

- na poslovima prometa i izdavanja lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredni kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima.