ULTRAZVUČNI APARAT NAJNOVIJE GENERACIJE U DIJAGNOSTICI DOMA ZDRAVLJA SEČANJ

Objavljeno: 06.09.2021.

Почетак септембра донео је дому здравља Сечањ значајно појачање на пољу дијагностике. Из средстава Покрајинског секретаријата за здравство, обезбеђен је нови колор доплер ултразвучни апарат најновије генерације са сондама за мека ткива, кардиолошку и гинеколошку дијагностику. Очекујемо да ће нови уређај унапредити постојеће дијагностичке методе и обезбедити нашим грађанима високо квалитетну услугу без одласка у регионални здравствени центар.

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за здравство

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2021. ГОДИНИ

На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2021. години број:138-401-103/2021-2  објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 3/21, дневном листу ''Курир'' од 20. јануара 2021. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељују се средства следећим учесницима на јавном конкурсу:

... Дому здравља Сечањ, Сечањ за набавку дигиталног колордоплер ултразвучног апарата најновије генерације са конвексном абдоминалном, кардиолошком и вагиналном сондом у износу од 3.540.000,00 динара.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО

проф. др Зоран Гојковић