ЗАБЛИСТАО ДОМ ЗДРАВЉА

Objavljeno: 20.01.2022.

Након успешно спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање реализације Пројекта штедљиве расвете, крајем децембра 2021. године заблистале су радне просторије дома здравља Сечањ новом расветом. Пројекат је суфинансирала Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Пројекат је за циљ имао да се у радним просторијама  обезбеди високо квалитетна ЛЕД расвета која задовољава строге критеријуме прописане условима рада у здравству. Поред наведеног, нова расвета ће допринети и подизању степена енергетске ефикасности објекта, јер ће остваривати значајне уштеде утрошка електричне енергије.