У КОРАК СА МОДЕРНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА У ЗДРАВСТВУ

Objavljeno: 23.03.2022.

Још једна вредна инвестиција Покрајинског секретаријата за здравство, Аутономне покрајине Војводине за наш дом здравља. Наиме 22. марта 2022. године в.д. директора др Јасмина Шешлија потписала је уговор у Новом Саду, вредан 2.790.000,00 динара, по пријави на јавни конкурс од 17.02.2022. године број: 138-401-1862/2022. за набавку парних стерилизатора - аутоклава.

На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број:138-401-856/2022-2  објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 8/22, дневном листу ''Курир'' од 9. фебруара 2022. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељена су средства учесницима на јавном конкурсу.

Дом здравља Сечањ овим средствима набавља савремене парне стерилизаторе за  најфреквентније службе и одсеке, где су брзина и квалитет стерилизације веома битни за безбедност пружања услуга.